Studium:
1975 – 1978 Strojník PV
1982- 1986 LK obor výtvarný u ak. mal. Vladimíra Veselého
1982 – 1984 kurzy v plenéru
od 1981 se věnuje malbě a grafice, později tiskovým technikám leptu, suché jehle, linorytu a sítotisku. Od roku 1993 také ilustruje SCI-FI pro nakladatelství Najáda, Ikárie a další. Od roku 1990 je majitelem reklamní agentury LOOK, která se věnuje převážně grafice pro tisk knih, brožur, katalogů, prospektů a dalších reklamních tiskovin včetně bookletů CD, vinět na vína atd. Od roku 1995 vytváří plastiky a různé výtvarné předměty upomínkového charakteru. Od roku 2000 do své práce přibírá umělecké kovářství, dále pak vytváří se svým kolektivem (svými čtyřmi dcerami) tvorbu modelů historických budov hradů, zámků, katedrál atd., panoramatické modely měst a různých historických míst, divadelní kulisy a fil-mové dekorace. Vytváří figury lidí, modely zvířat a různých tvorů. Dále vytváří expozice do výstavních síní a muzeí.
Dnes se především věnuje vytváření zmíněných modelů, filmových dekorací, olejomalbě a uměleckému kovářství.