Terezie Hejdová

Akademický malíř

11. 7. 2001 v Roudnici n/L. Studium: 2017 - 2020 SOŠ UŘ obor Vlásenkář a maskér. Od 2020 Nástavbové studium Umělecké řemeslné práce. Věnuje se grafiti, písmu, grafice. A jako obě starší sestry od mala pomáhá v rodinné firmě s užitou a uměleckou grafikou, tiskovými technikami, malbou, plastikami a dalšími projekty. Práce sester, otce i dědečka jsou často inspirací i pro její tvorbu. 2014 druhé místo v grafické soutěži o protidrogový plakát „Správným směrem” Národní protidrogové centrály. 2016 Ddruhé místo v celonárodní výtvarné soutěži "Za časů české královny Marie Terezie" vyhlášené MŠMT za obraz „Matka Reformátorka". 2016 společná výstava se sestrami a otcem v Budyni n/O na Vodním hradě .