Filmový maskér

11. 7. 2001 v Roudnici n/L.
Studium:
2017 – 2020 SOŠ UŘ obor Vlásenkář a maskér.

Od 2020 – 2022 SOŠ Nástavbové studium Umělecké řemeslné práce zakončené maturitou.

Věnuje se grafiti, písmu, grafice a restaurování maleb.
A jako obě starší sestry od mala pomáhá v rodinné firmě s užitou a uměleckou grafikou, tiskovými technikami, malbou, plastikami a dalšími projekty. Práce sester, otce i dědečka jsou často inspirací
i pro její tvorbu.

2014 druhé místo v grafické soutěži o protidrogový plakát „Správným směrem” Národní protidrogové centrály.
2016 Ddruhé místo v celonárodní výtvarné soutěži „Za časů české královny Marie Terezie“ vyhlášené MŠMT za obraz „Matka Reformátorka“.
2016 společná výstava se sestrami a otcem v Budyni n/O na Vodním hradě .